Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421917598692, +421919269404
E-mail: prolinet@prolinet.sk

Fakturačná adresa:
Prolinet s.r.o.
Okoličná na Ostrove 178
946 13 Okoličná na Ostrove
SLOVENSKO

IČO: 51997894
DIČ: 2120856617
IČ DPH: SK2120856617

Je platca DPH.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka č. 46706/N

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Kontaktný formulár